Strona główna/ Okna/

MONTAŻ OKIEN

MONTAŻ OKIEN

Tematyka okien PVC nierozerwalnie łączy się z kwestią montażu. Uważamy, że nawet najlepsze okno, jednak źle zamontowane przysporzy wielu problemów, które dla nieświadomego inwestora mogą być bardzo kosztowne. Dla naszego zespołu prawidłowy montaż okien jest bezwzględnym i najwyższym priorytetem. Od wielu lat robimy wszystko, aby być jednymi z najlepszych w branży.

 

Przeczytaj poniższej przygotowany poradnik, przejrzyj autorskie zdjęcia z autentycznych montaży okien PVC, dachowych i balkonowych i dowiedz się, na co możesz liczyć z naszej strony.

 

 

Jak wygląda profesjonalny montaż okien?

 

 

Montaż okna – warto zacząć od historii

Nieprawdą jest, że montaż okien nie podlega żadnym technicznym i prawnym wymaganiom, a z takim stwierdzeniem można się spotkać nawet wśród doświadczonych sprzedawców. Wymagania montażowe dotyczące stolarki okiennej umieszczone są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Podstawa prawna: DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r., Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

 

Świadomy inwestor z odpowiednią wiedzą nie zostanie zmanipulowany przez niekompetentnych sprzedawców.

 

 

Montaż okien – zwróć uwagę na poniższe aspekty

 

Wodoszczelność

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych i ich uszczelnienie powinny uniemożliwiać przenikanie wody opadowej do wnętrza budynków. Oczywiście trudno zapewnić pełną wodoszczelność w każdych warunkach. Nietrudno wyobrazić sobie, że w przypadku deszczu i huraganowego wiatru o prędkości 200 km/h na pewno nie uda się uniknąć przeniknięcia wody opadowej do pomieszczenia. Inna sprawa, że akurat w tak ekstremalnym przypadku brak wodoszczelności będzie dla właściciela domu raczej niewielkim zmartwieniem.

 

W ocenie naszych specjalistów bardzo ważne jest określenie poziomu ciśnienia wiatru, do którego zagwarantowana jest pełna szczelność na przenikanie wody. Spełnienie takiego wymagania powinno być jednym z celów montażowych (na przykład okna dachowego), które powinno się osiągnąć.

 

 

Przepuszczalność powietrza

W różnego rodzaju budynkach (mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym) przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste i połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

 

Z punktu widzenia kosztów ogrzewania budynku zapewnienie szczelności na przenikanie powietrza jest w zasadzie najważniejszą kwestią. Podobnie jak w przypadku wodoszczelności, nie można zapewnić pełnej szczelności połączenia okna z ościeżem w każdych warunkach. Najważniejsze, aby pełna szczelność na przenikanie powietrza była utrzymana przy możliwie jak najwyższym ciśnieniu wiatru. Zagwarantowanie i osiągnięcie odpowiedniego poziomu szczelności powinno być jednym z celów montażu różnego rodzaju okien – PVC, dachowych czy balkonowych.

 

 

Przenikalność cieplna i punkt rosy

Na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej, która umożliwia rozwój grzybów pleśniowych. W związku z tym przegrody zewnętrzne i ich węzły konstrukcyjne powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna.

 

Dopuszcza się jednak przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. Chodzi tutaj o uniknięcie sytuacji, w której dochodzi do nieprawidłowego wykonania uszczelnienia. Ono skutkuje zawilgoceniem ościeży i szczelin montażowej, co prowadzi do pojawiania się zagrzybienia nie tylko w obrębie połączenia okna z murem, ale też na szpaletach wokół okien.

 

Na pewno wiele osób spotkało się z wykwitami na ścianach wokół okien. Nie trzeba dodawać, że po prostu generuje to niepotrzebne koszty związane z odremontowaniem takich zagrzybionych szpalet. Prawidłowy montaż okien z zagwarantowanym współczynnikiem temperaturowym fRsi >= 0,72 pozwoli uniknąć takich problemów. Poza tymi wymaganiami należy dodać jeszcze dwa bardzo ważne punkty, które powinien spełniać montaż okien.

 

 1. Oddzielenie wewnętrznej części budynku i jego klimatu od warunków panujących na zewnątrz.
 2. Przeniesienie na konstrukcję budynku sił oddziałujących na okno pochodzących od takich czynników, jak: użytkowanie, ciężar własny okna, wiatr czy różnice temperatur.

 

Dopiero wykonanie robót uzględniających wszystkie wymienione wyżej wymagania można nazwać prawidłowym montażem okien. W tym miejscu warto się także zastanowić, czy montaż okien na samą pianę wykonany niedokładnie i niewielkim kosztem przez przypadkowe osoby będzie montażem prawidłowym?

 

 

Prawidłowy montaż okien – krok po kroku

 

Krok pierwszy – profesjonalny pomiar okien. Bez tego nawet najlepsza ekipa montażowa nie sprosta wymogom konkretnej budowy.

 

Krok drugi – uwzględnienie wytycznych montażowych z projektu budowlanego. W teorii pewne szczegóły i wytyczne montażu okien powinny być zawarte w projekcie; zdarza się to jeszcze dość rzadko, ale w przypadku podania takich informacji należy uwzględnić je w planowaniu montażu okien. W przypadku braku zasad montażu w projekcie budowlanym należy stosować się do zasad określonych w instrukcji montażowej producenta okien i/lub w innych dokumentach, na przykład w instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej.

 

Krok trzeci – zaplanowanie montażu. Bardzo ważne jest uzgodnienie i zaplanowanie wszelkich kwestii związanych z wykonaniem montażu okien. Są to na przykład:

 

 • sposób przygotowania otworów montażowych,
 • umiejscowienie okna względem muru,
 • dostosowanie sposobu mechanicznego zamocowania okna w zależności od rodzaju muru konstrukcyjnego,
 • dobór odpowiednich materiałów termoizolacyjnych i uszczelniających,
 • dobór sposobu podparcia konstrukcji okien dołem.

 

Krok czwarty – przygotowanie ościeży. Otwory ościeży okiennych powinny być odpowiednio wyrównane, możliwie jak najbardzie prostokątne, o strukturze przyczepnej, w miarę gładkiej i spoistej. To umożliwi właściwą aplikację materiałów zapewniających izolację termiczną oraz dodatkowych uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych.

 

 

wyrównanie otworów 

Prawidłowo przygotowane otwory okienne do szczelnego montażu.

 

 

Krok piąty – ustalenie poziomów nięzbędnych do właściwego ustawienia okien względem przewidywanych poziomów posadzki, ustalonych wysokości parapetów, blatów i innych uzgodnień.

 

 

Zamontowane okno dostosowane do wysokości blatu kuchennego 

Prawidłowo zamontowane okno z ciepłym parapetem XPS dostosowane do wysokości blatu kuchennego.

 

 

Krok szósty – mechaniczne zamocowanie okien. Dobór właściwych rozwiązań w tym zakresie jest niezwykle ważny dla późniejszego prawidłowego i bezpiecznego funcjonowania okien w trakcie ich wieloletniego użytkowania.

 

 

mocowanie okien  mocowanie okien 

Prawidłowe mocowanie okien za pomocą atestowanych wkrętów przeznaczonych do odpowiedniego materiału ścian.

 

 

Montaż Okna z ciepłym parapetem przymocowanym mechanicznie za pomocą perforowanej szyny  

Okno z ciepłym parapetem przymocowane mechanicznie za pomocą perforowanej szyny "V".

 

 

Krok siódmy – odpowiednie podparcie progowej/dolnej konstrukcji okna. Prawidłowe podparcie powinno przenosić siły związane z ciężarem okna z okien na mur i jednocześnie nie utrudniać pracy okna związanej z rozszerzalnością liniową kształtowników okiennych przy występowaniu różnic termperatur. Dodatkowo w progach drzwi balkonowych rozwiernych, uchylno-przesuwnych PSK/Patio czy podnośno-przesuwnych HST najlepiej wykonać podparcie na całej długości z powodu dodatkowych obciążeń pochodzących od użytkownika.

 

 

Podparcie okna balkonowego 

Prawidłowe podparcie okna balkonowego za pomocą podwaliny z Klinarytu przed wykonaniem izolacji EPDM.

 

 

Krok ósmy – prawidłowe wykonanie uszczelnienia połączeń okna z ościeżem. Jeden z najważniejszych czynników wpływających na ocenę prawidłowości wykonanego montażu okien. Warto go omówić nieco szerzej – dokładne informacje znajdziesz poniżej.

 

Krok dziewiąty – odbiór prac montażowych na podstawie ustaleń umownych i powołanych w umowie dokumentów będących podstawą do wykonania i odbioru prac montażowych. Nasza firma nie boi się badań potwierdzających jakość montażu. W przypadku parametrów okien niższych niż deklarowane zapewniamy bezpłatne wykonanie wszelkich koniecznych poprawek.

 

 

Uszczelnienie połączeń okna z ościeżem – na czym polega

 

Aby osiągnąć założone wymagania montażowe, uszczelnienie przestrzeni szczelin dylatacyjnych pomiędzy ościeżnicą okna a murem należy wykonać z trzech warstw:

 

 • zewnętrznej warstwy zapewniającej wodoszczelność, czyli ochronę przed przedostawaniem się wody opadowej do pomieszczeń,
 • warstwy środkowej termoizolacyjnej w zakresie przewodności cieplnej,
 • warstwy wewnętrznej paroszczelnej, czyli ograniczającej przedostawanie się pary wodnej do szczeliny montażowej.

 

Dodatkowo wszystkie warstwy razem mają zapewnić szczelność na przenikanie powietrza.

 

Materiały i sposób wykonania każdej z warstw dobierany jest indywidualnie w zależności od typu muru konstrukcyjnego, właściwości i przeznaczenia. Najczęściej stosowane przez nas materiały to:

 

 • warstwa zewnętrzna – folia paroprzepuszczalna, folia EPDM paroprzepuszczalna, taśma rozprężna, powłoki uszczelniające (np. illbruck SP 925),

 

Wyklejona folia paroprzepuszczalna  

Prawidłowo wyklejona folia paroprzepuszczalna (zewnętrzna) przed wykonaniem zabezpieczania przez UV.

 

 

 • warstwa środkowa – pianka poliuretanowa, wełna mineralna, taśma rozprężna (np. taśma multifunkcyjna),

 

 

Uszczelnie szczelin dylatacyjnych 

Uszczelnie szczelin dylatacyjnych za pomocą niskoprężnej i elastycznej piany poliuretanowej np. SOUDAL Flexifoam

 

 

 • warsta wewnętrzna – folia paroizolacyjna, folia EPDM paroizolacyjna, taśma rozprężna, powłoki uszczelniające (np. illbruck SP 925).

 

Wyklejona taśma paroszczelna 

Prawidłowo wyklejona taśma paroszczelna (wewnętrzna).

 

 

Wykonanie uszczelnienia zapewniającego ochronę przed wodą opadową i parą wodną znacznie wydłuża trwałość połączeń okna z ościeżem. Oprócz tego takie uszczelnienie minimalizuje ryzyko występowania zagrzybienia ścian wokół okien i związanych z tym kosztów ewentualnych remontów.

 

 

Wykonane uszczelnienie przeciwwilgociowe 

Prawidłowo wykonane uszczelnienie przeciwwilgociowe okna balkonowego.

 

 

Uszczelnienie pozwala taże ograniczyć zjawisko zawilgocenia środkowej warstwy termoizolacyjnej. To zdarza się przy przenikaniu, a następnie skraplaniu pary wodnej i znacząco wpływa na zredukowanie kosztów związanych z pogorszeniem przenikalności cieplnej, na przykład zawilgoconej pianki. Ma także duży wpływ na koszty związane z ogrzewaniem chłodnego powietrza przenikającego do pomieszczeń. Bardzo mocno ogranicza się ilość powietrza przenikajacego przez szczeliny dylatacyjne (poprawa szczelności montażu) w stosunku do uszczelnienia "na pianę".

 

 

Ciepły montaż okna 

Prawidłowo zamontowane okna z uszczelnieniem trójwarstwowym i ciepłymi parapetami (ciepły montaż).

 

 

W ocenie naszych specjalistów jedynie wykonanie trójwarstwowego uszczelnienia (tzw. ciepły montaż) gwarantuje osiągnięcie odpowiednich wymagań montażowych. Nasi eksperci mogą udzielić pisemnej gwarancji odnośnie szczelności na przenikanie powietrza, wodoszczelności czy współczynnika temperaturowego fRsi.

 

Montaż okien wykonany według powyższego schematu potocznie nazywany jest ciepłym montażem. My wolimy nazywać go po prostu montażem prawidłowym. Nasi specjaliści zgodnie twierdzą, że w montażu okien najważniejsze są osiągnięte rezultaty wykonanych prac, a nie rodzaj użytych materiałów czy sposób wykonania.

 

 

Montaż okien – dlaczego możesz nam zaufać

Okna Kraków działająca na terenie Krakowa i Małopolski to rzetelna firma z wieloletnim doświadczeniem. Na montażu okien balkonowych, dachowych, przesuwnych czy PVC zjedliśmy przysłowiowe zęby. Możesz powierzyć nam montaż okien w swoim domu, ponieważ:

 

 • nie montujemy okien balkonowych na cegłówkach, styropianie lub w powietrzu,
 • nie wstawiamy za małych lub za dużych okien do źle zwymiarowanych otworów,
 • nie uszczelniamy okien samą pianą poliuretanową,
 • nie oszczędzamy na liczbie i rozmieszczeniu punktów mocowania okna do muru.

 

Jeśli powyższe argumenty Cię przekonują i jesteś zainteresowany zleceniem bezkompromisowo prawidłowego montażu okien – skontaktuj się z nami. Dołożymy wszelkich starań, aby Twoje okna zostały perfekcyjnie zamontowane.

 

Wytłumaczymy Ci dokładnie, co wchodzi w skład kompleksowej wyceny okien, doradzimy w kwestii dodatkowych akcesoriów do okien, a przy wyborze – zwrócimy uwagę na wszystkie istotne parametry.

 

Przed montażem okien  Po montażu okien

 

Przed montażem okien  Po montażu okien 

 

Przed montażem okien  Po montażu okien

 

Przed montażem okien  Po montażu okien

 

Przed montażem okien  Po montażu okien 

Okna przed montażem i po. Wykonanie – Okna Kraków.

 

Montaż okien – zakres prac oferowanych przez naszą firmę

 

 • Prawidłowy montaż okien (trójwarstwowy) za pomocą piany PU, folii paroprzepuszczalnej i paroszczelnej.
 • Prawidłowy montaż okien przy użyciu trójskładnikowej taśmy rozprężnej Illbruck i3.
 • Ciepły montaż okien (szczelny).

 

 • Montaż okien w warstwie ocieplenia.
 • Montaż okien zgodnie z instrukcją ITB oraz RAL.
 • Montaż okien w systemie MOWO Illbruck oraz ISO-TOP WINFRAMER ISO-Chemie.
 • Montaż okien przy użyciu konsoli systemu KiK oraz JB-D Knelsen.

 

 • Wykonywanie izolacji przeciwilgociowej z EPDM.
 • Wyrównywanie, dostosowywanie i przygotowywanie otworów do montażu okien.
 • Montaż ciepłych parapetów (termoparapetów) z XPS.
 • Montaż perforowanych szyn "V" Knelsena.
 • Montaż podwalin wykonanych z Klinarytu lub Purenitu.

 

 • Wykonywanie uszczelnień izolatorem Illbruck SP925.
 • Zabezpieczanie folii paroprzepuszczalnej przed UV.
 • Przeprowadzanie testów szczelności montowanej stolarki (Blower Door Test).

 

Świadczymy profesjonalne usługi montażu okien PVC, balkonowych i przesuwnych w Krakowie i na terenie całego województwa małopolskiego, a na życzenie klienta – również w innych miastach Polski, a także poza granicami kraju.

 

Niezależnie od tego, gdzie budujesz swój wymarzony dom – jeśli masz trudności ze znalezieniem lokalnej firmy, której możesz zaufać w kwestii montażu okien – odezwij się do nas. Nasi eksperci czekają na Twój telefon.